ראשי שירותים עסקים הגירה מידע פורום קשר

מידע » קורות חיים


קורות החיים שלכם צריכים להיות הצגה תמציתית ועובדתית של כשורכם ויכולתכם עם דגש
על השכלה, תעסוקה, הישגים, יכולות ומטרות. דף קורות החיים שלכם הוא כלי השיווק שלכם
בחפשכם עבודה. דף זה משמש מעין מבוא או הקדמה היוצרים פוטנציאל לקשר בין כישוריכם
לבין דרישות המעסיק הפוטנציאלי. אחת המטרות המרכזיות של קורות החיים היא לממש את
אותו פוטנציאל לכדי ראיון עבודה. עקב כך, עליכם לשכנע את הקורא בתוך שניות ספורות
שאתם ראויים לתשומת ליבו. הרושם הראשוני הוא המשמעותי ביותר ויכול להכריע את
.עתידכם! לכן, קורות החיים שלכם צריכים להיות קצרים, מנוסחים היטב וקלים לקריאה
,אחד הטריקים בבניית קורות חיים הוא לכלול מספרים בגוף הדף כמו למשל היקף מכירות
,ממוצע ציונים, אחוז הגדלת נתח שוק וכיו"ב. המספרים הללו קופצים מבין שורות הטקסט
.ועוזרים לכותב קורות החיים למקד את תשומת לב הקורא לקטעים מסוימים בדף

.הנה כמה דרכים שונות לעיצוב קורות חיים

קורות חיים בסדר כרונולוגי
בשיטה זו רושמים את כל מרכיבי קורות החיים בסדר כרונולוגי, כאשר האירועים החדשים
יותר, נמצאים בהתחלה. החלקים העיקריים בעיצוב כזה הינם: תעסוקה, השכלה, צבא
(אם יש), פרסים או תעודות הוקרה ומיומנויות. קורות חיים כרונולוגיים מתאימים למועמדים
העוברים למקום עבודה חדש אך באותו תחום, לסטודנטים שזה לא מכבר סיימו את התואר
או למועמדים בעלי ניסיון עבודה מועט. סוג זה של קורות חיים מתאים במקרה בו ניסיון
העבודה שלכם מראה התפתחות, כאשר למעביד הקודם שלכם יש שם ידוע בתחום או כאשר
.תיאור עבודתכם או עמדתכם עשוי להרשים את הקורא

,עיצוב זה של קורות החיים לא יתאים לכם אם ישנן הפסקות משמעותיות בין תפקיד לתפקיד
.כאשר אתם מנסים לשנות תחום עיסוק או כששיניתם מקומות עבודה רבים בזמן קצר

קורות חיים פונקציונלים
.בשיטה זו יש להבליט את מיומנותכם, כישוריכם והישגים הקשורים בעבודתכם הקודמות
כישוריכם אינם חייבים להיות בהכרח רשומים בסדרם הכרונולוגי, הם יכולים להיות
.רשומים לפי סדר חשיבותם למקום העבודה אליו אתם מנסים להתקבל
חלקי קורות החיים צריכים לכלול: יכולות טכניות, ניסיון עבודה, השכלה וחברות בגופים
מקצועיים. יש להשתמש בסוג עיצוב זה כאשר משנים תחומי עבודה, כאשר חוזרים לעבוד
לאחר זמן ממושך ללא עבודה, כאשר ניסיון העבודה אינו מראה התקדמות או כאשר הינכם
.מאמינים כי העבודה אליה אתם מתבקשים להתקבל אינה דורשת פרוט רב של ניסיון עבודה
קורות חיים פונקציונלים אינם מומלצים אם אתם מחפשים עבודה בתחומים מסורתיים
כמו הוראה או עבודות ממשלתיות בהם רצוי להראות המשכיות והתפתחות במקומות
.העבודה הקודמים

(קורות חיים משולבים (כרונולוגי/פונקציונלי
.סוג זה של קורות חיים מבליט הישגים מיוחדים בעודו מכיל ניסיון עבודה בסדר כרונולוגי
סוג זה של קורות חיים צובר פופולאריות בגלל שהוא גורם לקורא להתעניין כיצד הגעתם
.להישגים המוזכרים בקורות החיים
.חלקי קורות החיים צריכים לכלול: מטרות, השכלה, ציונים לשבח וניסיון עבודה

קורת חיים ממוקדים
.בסוג זה של קורות חיים, כותב קורות החיים מתמקד על סוג עבודה או עמדה ספציפית
.חלקי קורות החיים צריכים לכלול: יכולות, הישגים, ניסיון עבודה והשכלה
שימו לב שאם תהליך חיפוש העבודה שלכם אינו ממוקד מספיק, סוג זה של קורות חיים
.עלול להזיק לכם במציאת עבודה

Scroll the text upScroll the text down השתמש בחיצים כדי לגלול את הטקסט  *

חדשות

רדיו

קורות חיים

מכתב נלווה
Work Visa Shipping Shipping Shipping

כל הזכויות שמורות © המקום.קום בע"מ