ראשי שירותים עסקים הגירה מידע פורום קשר

הגירה » גרין קארד


ויזת תושב קבע ידועה גם בשמה: גרין קארד. ויזה זו מעניקה למחזיק בה את האפשרות לחיות
ולעבוד בארה"ב בצורה קבועה. הגרין קארד מעניק למחזיק בו את האפשרות לגור בצורה
.קבועה בארה"ב. מחזיק גרין קארד גם זכאי לעבודה, ביטוח בריאות, חינוך והטבות נוספות
.מחזיקי גרין קארד רשאים במועד מאוחר יותר לבקש אזרחות ולהוציא פספורט אמריקאי

:גרין קארד ניתן לקבל תחת אחת מהקטגוריות הבאות

משפחה
,נותנת את האפשרות לבן משפחה לא אמריקאי להתאחד עם בני משפחתו האמריקאיים
.או בעלי גרין קארד

עבודה
.נותנת את האפשרות להשיג גרין קארד דרך הצעת עבודה ממעסיק בארה"ב

השקעה
.נותנת את האפשרות להשיג גרין קארד דרך השקעה כספית גדולה בארה"ב

פליט
נותנת את האפשרות ליחידים שסבלו רדיפות ומבקשים על בסיס גזע, דת, לאומיות, דעה
.פוליטית או השתייכות לקבוצה סוציאלית מסוימת, במדינה המוצא שלהם לבקש גרין קארד

ויזות לארה"ב

גרין קארד

אזרחות

הגרלת הגרין קארד
Work Visa Shipping Shipping Shipping

כל הזכויות שמורות © המקום.קום בע"מ