ראשי שירותים עסקים הגירה מידע פורום קשר

מידע » מכתב נלווה


כל דף קורות חיים שאתם שולחים חייב לכלול גם מכתב נלווה. מכתב זה כולל מידע שבדרך
כלל אינו נכלל בקורות החיים. מכתב זה משמש כנקודת הפתיחה לקריאת קורות החיים
ששלחתם. הוא משמש כגשר בין מקבל המכתב וקורות החיים ששלחתם. למותר לציין שלצורת
ולנוסח המכתב הנלווה ישנו משקל רב אצל הקורא, והחלטתו אם להמשיך ולקרוא את קורות
.החיים ששלחתם. על כן, על המכתב הנלווה להיות קצר ותמציתי

:בעת כתיבת מכתב נלווה יש להדגיש את הנקודות הבאות
הסבירו מדוע הנכם כותבים לחברה. נסו תמיד לפנות לבן אדם ספציפי בחברה. בצורה זו
ישנם יותר סיכויים שהמכתב יגיע לידיים הנכונות. ודאו שאייתם את השם נכון. ישנם הרבה
מאוד אנשים שיעלבו קשות אם תאייתו את שמם בצורה לא נכונה, ואפילו לא יטרחו לקרוא
.את קורות החיים ששלחתם

אם אתם שולחים את קורות החיים בעקבות מודעת דרושים שראיתם, מאוד מומלץ לכלול את
,שם העיתון בו ראיתם את המודעה, תאריך, ותיאור קצר של העבודה. שימו לב לפרטים הקטנים
ושנו את קורות החיים שלכם בהתאם. אם מפרסם המודעה מעוניין באנשים עם כישורים זהים
.לשלכם, ודאו כי כישורים אלה כלולים בקורות החיים שלכם

אם אתם שולחים קורות חיים לחברות ללא התייחסות למודעה ספציפית, אלא כחלק
מאסטרטגית הצפת השוק בקורות החיים שלכם, ודאו שלפחות תשאירו את הרושם שאתם
מכירים את החברה. בדקו את נתח השוק שלה, עיסוקיה, מטרותיה וכיו"ב, ושנו את המכתב
.הנלווה בהתאם

בסיום המכתב הנלווה בטאו רצון עז (כן, כן, רצון עז), לקבוע מועד לראיון. הדגישו כי
.תצלצלו חזרה לחברה על מנת לקבוע זמן לראיון זה

חדשות

רדיו

קורות חיים

מכתב נלווה
Work Visa Shipping Shipping Shipping

כל הזכויות שמורות © המקום.קום בע"מ