ראשי שירותים עסקים הגירה מידע פורום קשר

הגירה » אזרחות


ניתן לקבל אזרחות של ארה"ב בזכות מוקנת דרך מקום הלידה וגם אם הורי היילוד הינם
.אמריקאים אך גרים מחוץ לארה"ב. או ע"י תהליך התאזרחות
:הדרישות לקבלת אזרחות אמריקאית הינן

תושבות/ נוכחות
לרוב המבקשים אזרחות חייבים להיות תושבי קבע בארה"ב, שחיו בארה"ב כבעלי גרין
,קארד, במשך 5 שנים לפחות. אילו הנשואים לאזרחי ארה"ב יכולים, תחת תנאים מסויימים
להתאזרח גם לאחר 3 שנות תושבות בלבד. החוק דורש מהמבקשים להיות נוכחים בארה"ב
.לפחות למחצית תקופת השהייה הרלבנטית למקרה

נאמנות
המבקש חייב לבטל את מחויבותו לארץ מוצאו, ולהצהיר את נאמנותו לארה"ב. למרות
.ביטול המחויבות, מדינות רבות מכירות באזרחות כפולה

התנהגות נאותה
כל מבקש מחויב להגיש מסמכים וטביעת אצבעות לרשויות ההגירה. טביעת האצבעות
נשלחת ל FBI ע"מ לבדוק אם למבקש יש עבר פלילי. מבקשים בעלי עבר פלילי נרחב
.וכאילו שקיבלו את הגרין קארד שלהם במרמה יכולים להידחות ע"י רשויות ההגירה
.במקרים רבים, אנשים אילו יכולים להיות מגורשים מארה"ב

אנגלית
.מבקשים חייבים לדעת לדבר, לקרוא, לכתוב ולהבין מילים ומשפטים פשוטים בשפה האנגלית

היסטוריה וממשל
.מבקשים חייבים לעבור מבחן קצר בנושאי היסטוריה וממשל של ארה"ב

הליכים
מבקשים חייבים להשלים בקשת אזרחות, טופס טביעת אצבעות, תמונות ותשלום עבור
בקשתם ולשלוח את הפריטים הללו למשרד רשויות ההגירה המקומי. המבקשים יקבלו זימון
.לראיון. במידה והראיון עובר בהצלחה יזומן המבקש לטקס השבעה לפני שופט פדרלי

Scroll the text upScroll the text down השתמש בחיצים כדי לגלול את הטקסט  *

ויזות לארה"ב

גרין קארד

אזרחות

הגרלת הגרין קארד
Work Visa Shipping Shipping Shipping

כל הזכויות שמורות © המקום.קום בע"מ