ראשי שירותים עסקים הגירה מידע פורום קשר

עסקים » הגירה


ישראלים רבים שהתבססו והקימו חברות בארה"ב, מעדיפים להעסיק בעסקיהם עובדים
ישראלים הקרובים אליהם בשפה ובמנטאליות. המכשול העיקרי בהעסקת עובד ישראלי
.הוא השגת ויזת עבודה עבורו

בעל עסק: אם אתה שואף להרחיב את עסקיך תוך הישענות על עובדים ישראליים אשר
אינם תושבים או אזרחים אמריקאיים - המקום.קום באמצעות עורכי דין אמריקאיים מאפשר
.לך למצוא פתרונות חוקיים להעסקת עובדים ישראלים בחברתך

.צור איתנו קשר עוד היום לקבל מידע על שירות ויזות עבודה לעובדיך

נדל"ן בארה"ב

הגירה

עזרה משפטית

תוכניות עסקיות

משרד קדמי

מספרי 800

בניית אתרים

שלוח מטענים
Work Visa Shipping Shipping Shipping

כל הזכויות שמורות © המקום.קום בע"מ